top of page

FFI Forsvarets forskningsinstitutt - Les rapporten her

Testrapport – undersøkelse av medisinske ansiktsmasker (EN 14683)

Testrapporten oppsummerer resultatene fra undersøkelser utført ved Avdeling Totalforsvar, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), på oppdrag fra Bia Design AS. 

Testaktivitetene ble utført i tidsperioden 7.-8. desember 2020, iht. EN 14683 Medisinske ansiktsmasker – krav og prøvingsmetoder, på:

Ikke-medisinsk munnbind med filter – Bia Design AS (Vivitex, v-mask black)

Coghill Research Laboratories
Excellence in bioelectromagnetics Excellence in Bioelectromagnetics

A biologist explains how the remarkable properties of Photon Platinum can change the way we live, improve our health and well being, give us youthful looks, and help protect us from infection.
En biolog forklarer hvordan de bemerkelsesverdige egenskapene til Photon Platinum kan endre måten vi lever, forbedre helse og velvære, gi oss ungdommelig utseende, og bidra til å beskytte oss mot infeksjon. Les biografien på her
 

Kilde: COGHILL RESEARCH LABORATORIES. The Paul O’Gorman Bioelectromagnetics Laboratory

bottom of page