top of page

EFFECTS OF HIGH TECNOLOGY MEDICAL SYSTEMS NEXUS-ES- Engelsk

Vivitex/Nexus produktene defineres i rapportene som medisinske. Vi har hentet dokumentasjon/publikasjonene på Minervas hjemmeside der Nexus (Vivitex) defineres som HIGH TECNOLOGY MEDICAL SYSTEMS. Produktene vil få stor betydning for framtidens etterbehandling ved bl.a.kirurgiske inngrep. Publikasjonene er allmennyttige.

Stikkord: rehabilitering – ortopedi - kirurgiske prosedyrer – astma – blodsirkulasjon – kneskader – hofte/rygg skader – postoperative behandlinger. 

Publikasjonene i sin helhet er tilgjenglige hos oss. Henvendelser til Per-Lars Børke. De kan også kjøpes direkte hos Minerva

Virkingene av Nexus på ytelsen og på DOMS (langvarige muskelkontraksjoner) hos syklister

I denne undersøkelsen ble hjertefrekvensen målt kontinuerlig med en hjertefrekvensmåler (Polar), som var tilkoblet en pc-skjerm. Måleinstrumentene for oksygen ble kalibrert før hver test, og justert etter behov.

- Last ned testen i PDF på norsk 

- Last ned testen i PDF på italiensk

Virkningene av Nexus på ytelse hos sykister
Undersøkelsen omfattet 6 syklister i gruppen under 23 år. Disse ble delt i to grupper (Gruppe A og Gruppe B). Før undersøkelsen ble det foretatt en legeundersøkelse av idrettsutøverne (abeids-EKG og ekkokardiogram), som påviste at utøverne var ved god helse og kunne delta i konkurranser…
- Last ned testen i PDF på norsk

- Last ned testen i PDF på italiensk

Virkningene på ytelse ved bruk av Nexus hos kvinner som spiller basketball 

Denne undersøkelsen omfattet 11 basketballspillere (med en gjennomsnittsalder på 21,5 år og en gjennomsnittlig høyde på 179,5 cm), delt inn i to grupper: A (6 idrettsutøvere) og B (5 idrettsutøvere). Idrettsutøverne ble observert i to påfølgende treningsøkter. Under første økt hadde gruppe A på seg treningstøy som inneholdt Nexus, under andre økt hadde de på seg treningstøy fremstilt av polyester. Gruppe B brukte treningstøy av polyester under første treningsøkt, og tøy med Nexus under den andre treningsøkten les hele artikkelen 

- Last ned testen i PDF på norsk.

- Last ned testen i PDF på italiensk

Vi sponser Drøbak sykkelklubb

  • Wix Facebook page
bottom of page