top of page

Bedre helse med infrarøde klær
Infrarød stråling er gunstig for blodsirkulasjonen, blodtrykket og oksygentilførselen til muskler og hjerne. Slike stråler dreper bakterier, hemmer betennelses-prosesser, reduserer smerter, gir bedre søvn og reduserer konsentrasjonen av melkesyre i blod og muskler. Flere typer teknologi anvendes for å stimulere med slikt lys, og det er utviklet et eget fiber som brukes i klær, støttebandasjer og sengetøy.

Artikkel skrevet av Iver Mysterud UiO, for bladet Bedre Helse

En norsk ildsjel
For å finne mer informasjon om Nexus-fiber og Vivitex søkte vi i sentrale forskningdatabaser (ISI, Pubmed) på stikkord som ”Vivitex”, ”Nexus”, ”Nexus Energy Source” og ”Photon Platinum” uten å finne relevante treff. Takket være innsatsen til cand.mag. Liv Opstvedt fra Bergen har vi likevel fått oversikt over mye bakgrunnsinformasjon. Hun har positive erfaringer med Vivitex og har satt seg inn i forskning på infrarød stråling. Fordi en stor del av forskingen foreligger på spansk, japansk og portugisisk, har Opstvedt ønsket å få lagd en norsk oversikt. I tillegg til litteraturstudier har hun hatt
flere samtaler med spanske terapeuter og deres klienter om deres erfaring med behandling og bruk av slike produkter. 
Les mer

 

bottom of page