Les mer om NIMI her

NIMI har testet en rekke pasienter med Vivitex/Nexus produkter over en periode på 18 måneder. Produktene er stadig i bruk for tester  pr dato. De er ikke returnert.

Fra: Dag Ove Karsten <dag.karsten@nimi.no>
Sendt: 30. mars 2017 14:51
Til: Per Lars
Kopi: Bia
Emne: SV: Forespørsel om testing av Vivitex bandasje og restitusjonsprodukter

 

Hei og takk for tilbakemelding med dokumentasjon .

 

Vi er flere kollegaer her som synes dette er interessant og gjerne vil skaffe oss litt erfaring med produktene. Det er ønskelig med ikke- medikamentell behandling av ledd og bløtdeler der det er mulig. Spesielt der vi vet at pasienten har potensiale for varig bedring med trening. Det dreier seg ofte om å skaffe seg et tidsvindu med smertelindring i opptreningsfasen.

 

I første omgang har vi ikke ambisjoner med en sammenliknende studie, men snarere bare å bli kjent med produktene deres. Det er altså ikke aktuelt med noen publikasjonskanal.

 

Vi ønsker å låne ut bandasjene kortvarig  (1-2 uker) til pasienter vi tenker er egnet for slik utprøving for å unngå invasiv behandling med senefenestrering, kortisoninjeksjon, NSAIDS eller kirurgi. Kaller så tilbake pasienten til kontroll etter  1-2 uker.    Dersom pasientene opplever effekt, er det vinn- vinn for pasient og dere. Pasienten unngår invasiv behandling, de vil overveiende sannsynlig kjøpe deres produkt. NIMI har lykkes i nok en behandling med konservativ tilnærming noe som alltid har vært vårt varemerke.

Dersom vi skulle kjøre en studie, er det en selvfølge at dere vil kunne bruke denne.

 

Vi skal selvfølgelig ikke drive noe videresalg. Vi vil returnere produktene

 

Vi kan ikke påta oss å reklamere for Vivitex på annen måte enn en praktisk utprøving på pasienter med muskelskjelettplager.

 

Hva angår egnede størrelser så er jeg usikker på hvor elastiske produktene er. Tenker vel at et sett medium og large ville være tilstrekkelig.  Dersom medium er for stort  for slanke , vevre kvinner , så er str. small også en fordel.

 

Jeg har tid ledig tirsdag og onsdag førstkommende klokken 10 dersom du vil komme å presentere produktene.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Dag Ove Karsten

Lege

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

NIMI Ullevål

© 2014 by Bia Design AS. Proudly created with Wix.com

Mindre smerter - mer energi - bedre helse

Bia Design as, Postboks 20 3430 Spikkestad, Norge, Telefon: +47 64 90 72 50, Org.nr.: 97 100 1933 MVA