JANUARTILBUD

ALLE VIVITEX PRODUKTER 
30% rabatt

til og med 31.JANUAR

ASTMA
Det er gjennomført et forsøk med Nexus/fotonplatinafibre på astma hos barn. Fibrene reduserte akutte astmaanfall, behovet for astmamedikamenter (bronkiedilatorer) og gjorde det i noen tilfeller mulig å slutte med medika menter. I tillegg økte søvnkvaliteten.

 

STOR UNDERSØKELSE

På et italiensk sykehus ble 5 250 for søkspersoner utstyrt med ulike plagg med Nexus/fotonplatinafiber i 1–3 måneder, og en rekke typer problemer forsvant fra 66 prosent av forsøkspersonene.

28 prosent merket bedring, og hos seks prosent var det ingen forandring. 
 

FORSKNING

Italienske  forskere  har  gjennomført flere studier av produkter med Nexus/fotonplatinafiber. De er enten upubliserte pilotstudier eller studier publisert på italiensk, med unntak av én engelsk- språklig studie fra 2017. Det meste er omtalt på importørens nettside eller kan framskaffes via importøren. La oss kort oppsummere noe av dette.
 

REDUSERER SMERTE, BETENNELSE, SÅR, UTSIVING AV VESKE OG HEVELSE ETTER KNE-OPERASJON / SKIFTE AV KNE.

I den engelskspråklige studien ble effekten av bandasje med Nexus/fotonplatinafiber testet på 12 pasienter som hadde fått satt inn kunstig kne. De brukte bandasjen på kne-området i tre uker. En halvpart hadde fått ekte bandasjer, den andre halvparten bandasje uten Nexus/fotonplatinafiber. Behandlings-gruppa hadde raskere bedring i ukene etter operasjonen og brukte også mindre smertestillende medikamenter enn kontrollgruppa. 

Kilde: Chimar/BIA/VOF/PubMed

© 2014 by Bia Design AS. Proudly created with Wix.com

Mindre smerter - mer energi - bedre helse

Bia Design as, Postboks 20 3430 Spikkestad, Norge, Telefon: +47 64 90 72 50, Org.nr.: 97 100 1933 MVA